Privacy

NextProject is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens
Op een aantal plaatsen op deze website wordt om persoonsgegevens gevraagd. Dit is het geval wanneer u gebruik maakt van onze diensten, uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met NextProject. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mailadres, opgegeven interesses of adresgegevens.

Alle aan NextProject verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door NextProject aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. NextProject streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van NextProject achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Verwerking van telefoonconversaties
Indien u telefonisch contact opneemt met NextProject, dan wordt het gesprek geregistreerd door aanbieder Voys Telecom. Voys is leverancier van voip telefonie via internet en registreert o.a. de (1) datum en tijdstip (2) de gesprekstijd (3) uw telefoonnummer en (4) naar welk nummer u heeft gebeld van NextProject.  NextProject kan deze geregistreerde gesprekken of gemiste gesprekken inzien via het online platform Freedom van Voys Telecom. Meer informatie over Voys Telecom.

Belangrijk om te weten:

  • Gesprekken worden NIET opgenomen
  • Meeluisteren is NIET van toepassing

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van NextProject. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Wijzigingen
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. NextProject behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website worden geplaatst.

Verwijderen persoonsgegevens
Wilt u dat NextProject uw persoonsgegevens verwijdert? Neemt u dan contact met ons op.